קביעת שיחת ייעוץ חינם

דיני אישות

דיני משפחה – מה זה אומר? 

דיני המשפחה מורכבים משלושה ענפים עיקריים: דיני אישות (קרי נישואין, גירושין וכל הכרוך בכך), דיני ירושה ודיני אימוץ.

דני אישות בישראל כוללים את נושא יחסי הורים בינם ובין עצמם ויחסיהם עם ילדיהם. כלומר, יוחסין, הורות, נישואים וגירושים, מזונות, רכוש מצבירתו וחלוקתו בעת משבר, והחזקת הילדים.

דיני ירושה בהגדרתם עוסקים ברכוש אחרי פטירה – מה יעלה בגורל רכוש הנפטר, זכויותיו וחובותיו, מי הם יורשיו וכיצד הם יורשים אותו.

דיני האימוץ, כשמם כן הם. הליך אימוץ ילד מתחיל בתהליך האימוץ ונמשך כל החיים. במהלך האימוץ נחשב הילד לבנו של המאמץ כאילו יצא מחלציו לכל דבר ועניין. מדובר בתחום משפטי מורכב ביותר המחייב ידע נרחב ביותר בכל עולם המשפט, לצד ניסיון והתמקצעות ספציפית מעורך הדין המטפל. מורכבותו נובעת מעצם היותו תחום משפטי המלווה בין היתר באמוציות, משברים נפשיים, כלכליים ועוד, שכן מדובר בתחום שכולו  מושפע ומנותב על ידי רגשותיהם של כל המעורבים מעבר לכל שיקול כלכלי או אחר. 

כל משבר בתחום זה יכול להביא להרס תאים משפחתיים באופן מוחלט בין ההורים, הורים וילדיהם, הילדים וסבא וסבתא, אחים ועוד. העולם הרגשי מעורב באופן מוחלט ומשפיע על כל עניין וקבלת החלטות.

ההליכים מטבעם מתמשכים ומתארכים, מכילים עליות וירידות וחוזרים ומעסיקים את הצדדים לאחר שנים רבות של שקט יחסי.

המורכבות הרבה של דיני אישות ומשפחה מחייבת סיוע וליווי של עורך דין מנוסה ומומחה בתחום אשר יוכל לנווט את צרכי הלקוח למרות המורכבות הרגשית של הלקוח, תוך שמירת זכויותיו ו/או חובותיו של מי מהצדדים.

דיני משפחה – מה הם כוללים?

כאמור למעלה, דיני המשפחה משתרעים על חיים שלמים:

 • שלב קודם נישואים, הבטחת הנישואין והפרתה, הסכם ממון טרום נישואין ולאחריהם. 
 • הגדרת הנישואין  – לפי איזו דת, לחסרי  דת, אזרחיים, ותוקפם.
 • ידועים בציבור.
 • חובות וזכויות הצדדים מתוקף הנישואין.
 • הורות, יצירתה ותוצאותיה, לרבות אפוטרופסות, הכרה באבהות, אימוץ, פונדקאות.
 • החיים במהלך הזוגיות – יחסי הכוחות הכלכליים, יחסי הכוחות האישיים, הסדרי רכוש, מניעת אלימות במשפחה, הטיפול בילדים ועוד.
 • סיום קשר הזוגיות ותוצאותיו – פרידה, גירושים, מדור, משמורת ילדים, הסדרי ראיה, מזונות וחלוקת רכוש משותף.
 • דיני ירושה – עריכה וקיום צוואות, ובהיעדר צוואה הוראות הדין הקובעות את זהות היורשים ואת ירושתם.
 • שטח ענין מיוחד הדורש מומחיות מיוחדת הוא ירושת המשק החקלאי שידון להלן.

הדין הדתי מול הדין האזרחי

בנוסף  למורכבות התחומים בדיני משפחה ישנה מורכבות העולה מהדין הדתי החל, ככל שחל דין דתי. 

בישראל, הנושא הופך להיות מורכב אפילו עוד יותר, שכן הדין הדתי והדין האזרחי חלים בחלוקה לא ברורה לחלוטין ביניהם!

החוק קובע סמכות בלעדית בענייני נישואין וגירושין לבתי דין דתיים – בית הדין הרבני, בית הדין השרעי או בית הדין של הכנסיה בהתאם לעדה הדתית אליה משתייכים בני הזוג. אלא, שבכל הנוגע לענייני הרכוש בעת הגירושין כשהדבר מסור לחוק האזרחי – חוק יחסי ממון – רכושם מתחלק בשווה, בעוד הדין העברי והדין השרעי אינם מחלקים את הרכוש בשווה. ועדיין, חשוב לזכור כי הדין האזרחי בישראל גובר ומאומץ על ידי בתי הדין הדתיים. 

מרוץ סמכויות

מרוץ סמכויות הוא מושג שנולד לאור המרוץ של בני זוג בבחירת בית דין או בית משפט שידון בעניינם, והראשון לבחירה גורר אחריו את השני.

גישור חובה 

בשנים האחרונות תוקן החוק וכעת הוא מחייב את הצדדים להליך גישור קודם להליכים המשפטיים. כך, שכל פניה לבית הדין או לבית המשפט תביא קודם כל לנסיון גישור בין הצדדים.

כמובן שחשיבות הליווי המשפטי על ידי עורך דין מומחה מחויבת כמובן עוד קודם לשלב זה, שכן ישנו סיכוי שבמהלך ראשוני זה יושג הסכם, וחשוב שהלקוח יהיה מיוצג משפטית כדי שזכויותיו תשמרנה למרות שמדובר בגישור ובהליך "רגוע" לכאורה.

חסרי דת ונישואין אזרחיים

במקרה בו בני הזוג אינם בני אותה דת או כאשר אינם משתייכים לאף עדה דתית, עשוי להתעורר קושי הרב בפתרון הסכסוך ביניהם. במקרה זה ישנו הליך של  ביטול הנישואין אשר מחזיר את הצדדים למצב קודם של לא נשואים.

לאחרונה מתאפשרת הכרה בנישואים אזרחיים שנערכו מרחוק בהוועדות מרחוק במדינות המכירות באופן נישואין שכזה – "נישואי יוטה". אלא שיודגש כי ככל שמדובר בנישואין אזרחיים של יהודים עדיין הם יהיו מחויבים להתגרש על פי הדין הדתי, וזאת כדי למנוע  הולדת ילדים ממזרים. הסיבה לכך היא שאישה, על פי פירוש דיני אישות במשפט העברי, חייבת להיות גרושה על מנת להביא ילד נוסף שלא מבן הזוג הנוכחי, וככל שיולד לה ילד שאינו  מבעלה – יסומן הילד ממזר.

מאפייני בית המשפט למשפחה ובית הדין הדתי

בתי משפט

בית המשפט למשפחה מופקד על כל נושא המשפחה שפרטנו למעלה.

 • שופט אחד למשפחה אחת – השופט הראשון שעוסק בסכסוך הראשון של משפחה יהיה השופט אשר ידון בכלל הסכסוכים של המשפחה עד לתום כהונתו, בבסיס הכלל  "משפחה אחת שופט אחד".
 • שופטים  מומחים בתחום ובקיאים בו.
 • גמישות ורגישות למורכבות התחום.
 • יחידת סיוע הכוללת פסיכולוגים ועובדים סוציאליים המסייעים לבית המשפט.

בתי הדין הדתיים

בתי הדין הדתיים כוללים דיינים מומחים בתחום הדתי, בהם רבנים מוסמכים בבית הדין הרבני, קאדים מוסמכים בבית הדין השרעי, וכמרים בדרגה גבוהה בבית הדין של הכנסיה.

לאר המורכבות המיוחדת, המעורבות הרגשית העצומה המלווה את ההליכים חשובה ביותר ונדרש בהם ייצוג משפטי מתחילת  הדרך על ידי עורך דין מומחה ובקיא בתחום דיני משפחה. חשיבות הייצוג  גוברת  לאור החובה  לפעול במהירות על מנת שההליך יידון בערכאה הטובה והנוחה ביותר עבור הלקוח, ולתת מענה להליך הגישור הכפוי.

עורך דין יוסף אלברק מומחה בתחום דיני משפחה, לרבות באמצעות ייצוג בבתי משפט. 

ירושת משק חקלאי 

ענף מיוחד בעניני ירושה עוסק בירושת המשק החקלאי.

כאן מדובר בזכויות במושב עובדים אשר מחזיקים בהסדרים חוקיים מיוחדים ושונים מהרגיל. כך למשל, מושב העובדים מורכב מנחלות חקלאיות שנמסרו במערכת חוזית רדודה ביותר לחברי האגודה, והחוזה החל הוא "החוזה המשולש", שבו מעורבים שלושה צדדים – רשות מקרקעי ישראל בשם המדינה (קק"ל ורשות הפיתוח), התנועה המיישבת (הסוכנות היהודית או ההסתדרות הציונית) והאגודה השיתופית.

העברת זכויות כפופה להוראות המיוחדות שבדיני אגודות שיתופיות אשר מדברות על "בן ממשיך"  והוראות סעיף 114 לחוק הירושה המחריג את המשק החקלאי אל מחוץ לעיזבון המנוח, וקובע כי בהעדר צוואה המשק יימסר ליורש המסוגל לקיימו וזה יפצה את אחיו ואחיותיו היורשים עימו. 

עוד בהקשר זה תופעה רווחת היא שבמשק אחד מתגוררים יותר מילד אחד, ובסופו של יום הדבר מביא לסכסוך חריף בין האחים היורשים, שכן כל אחד מהם מבקש להישאר במשק ולהיות היחיד שיזכה בו.

עו"ד יוסף אלברק מומחה בתחום מזה 35 שנים והוא יוצא ההתיישבות העובדת ומייצג אגודות וחברי אגודה, יורשים ומורשים בסכסוכי ירושה מגוונים ומורכבים.

שירותים נוספים

צרו קשר

דיני אישות כוללים בתוכם נישואין, גירושין ועוד

שנדבר על זה?

השאירו פרטים ואעזור לכם ככל הניתן!

מעבר לוואצאפ
היי,
אני עו"ד יוסף אלברק, אשמח לעמוד לשירותכם, לייצג אתכם ולייעץ לכם ככל שאוכל.